REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO
"PSTRĄGAL"


 1. Do korzystania z łowiska nie jest potrzebne posiadanie karty wędkarskiej PZW.
 2. Łowisko będzie czynne codziennie od świtu do zmierzchu (kalendarzowo).
 3. W porze nocnej zabrania się przebywania i łowienia ryb na terenie łowiska, będzie to traktowane jako nielegalne wejście na teren prywatny.
 4. Regulamin zasiadek karpiowych oraz z pokrywy lodowej w oddzielnym regulaminie.
 5. Na łowisko można wejść dopiero gdy zostanie uregulowana należność za wędkowanie.
 6. Na jednym stanowisku powinien znajdować się podbierak ,oraz siatka do przetrzymywania ryb.
 7. Złowione ryby przeznaczone do zakupienia, należy przechowywać w siatkach, po zakończeniu wędkowania należy zważyć ryby i uiścić zapłatę według cennika za dany gatunek ryby.
 8. Łowienie dozwolone jest na trzy wędki.
 9. Wędkarz opuszczający łowisko musi pokazać obsłudze zawartość toreb oraz pokrowca na wędki.
 10. Za sprzęt pozostawiony na łowisku, oraz wciągnięty przez ryby do wody właściciel łowiska nie odpowiada.
 11. Dzieci poniżej 14 lat mogą przebywać na łowisku wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 12. Obowiązuje całkowity zakaz używania żywców spoza łowiska.
 13. Palenie ogniska, grillowania oraz biesiadowanie dozwolone są tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
 14. Podczas wędkowania, ryby wyjmujemy z wody tylko za pomocą podbieraka.
 15. Zabrania się:
  • spinningowania na główkach większych niż 15g,
  • używania do spinningowania w główkach kotwic,
  • niehumanitarnego obchodzenia się ze złowionymi rybami,
  • zaśmiecania terenu łowiska oraz wody,
  • spożywania alkoholu w nadmiernych ilościach i związanego z tym zakłócania spokoju wędkujących,
  • kąpieli,
  • zabierania z łowiska okoni.
 16. Ryby powyżej 60 cm długości należy wypuścić.
 17. Osoby nie stosujące się do powyższego regulaminu nie będą wpuszczane ponownie na teren łowiska.

REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO
"PSTRĄGAL"
Pokrywa lodowa


 1. Do korzystania z łowiska nie jest potrzebne posiadanie karty wędkarskiej PZW.
 2. Łowisko będzie czynne codziennie od świtu do zmierzchu (kalendarzowo).
 3. W porze nocnej zabrania się przebywania i łowienia ryb na terenie łowiska, będzie to traktowane jako nielegalne wejście na teren prywatny.
 4. Z pokrywy lodowej można łowić dopiero gdy lód osiągnie grubość minimum 10 cm grubości.
 5. Na łowisko można wejść dopiero gdy zostanie uregulowana należność za wędkowanie.
 6. Na lód wchodzimy i wychodzimy tylko przez wyznaczone miejsce.
 7. Odległość między wędkującymi powinna wynosić minimum 2m.
 8. Złowione ryby przeznaczone do zakupienia, należy zaraz po złowieniu uśmiercić i przetrzymywać w wiaderkach. Po zakończeniu wędkowania należy zważyć ryby i uiścić zapłatę według cennika za dany gatunek ryby.
 9. Łowienie dozwolone jest na dwie wędki.
 10. Zahaczone ryby, które nie mieszczą się w otworze przerębli należy uwolnić poprzez odcięcie zestawu.
 11. Wędkarz opuszczający łowisko musi pokazać obsłudze zawartość toreb oraz pokrowca na wędki.
 12. Za sprzęt pozostawiony na łowisku, oraz wciągnięty przez ryby do wody właściciel łowiska nie odpowiada.
 13. Dzieci poniżej 14 lat mogą przebywać na łowisku wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 14. Zabrania się:
  • niehumanitarnego obchodzenia się ze złowionymi rybami,
  • zaśmiecania terenu łowiska oraz wody,
  • spożywania alkoholu w nadmiernych ilościach i związanego z tym zakłócania spokoju wędkujących,
  • używania osęki,
  • zabierania z łowiska okoni oraz sandaczy.
 15. Ryby powyżej 60 cm długości należy wypuścić.
 16. Osoby nie stosujące się do powyższego regulaminu nie będą wpuszczane ponownie na teren łowiska.